Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ миссиясы

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің миссиясы

Рухани құндылықтарды сақтау, білімді тарату, үздік білім беру тәжірибелері мен зерттеу бағдарламалары негізінде кадрларды даярлау үшін инновациялық тәсілдерді енгізу..

Top