Білім беру гранттары

Маңызды! KAZENERGY қауымдастығы жер қойнауын пайдаланушылар бөлген қаражат есебінен оқу ақысы бойынша конкурстық іріктеу басталғаны туралы хабарлайды.

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде жоғары білім алу процесінде босатылған білім грантын беру тәртібі

Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 Қаулысы

(2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

  1. Жоғары білім алу, оның ішінде «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» бағдарламасы, сондай-ақ оқытудың қысқартылған нысаны бойынша оқу процесінде босаған бос білім беру гранттары оқыту мамандықтарының бөлінісінде конкурстық негізде осы мамандық бойынша ақылы негізде оқитын білім алушыларға беріледі. Конкурс бүкіл оқу кезеңіндегі GPA үлгерімінің орташа балының негізінде аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша өткізіледі және бос білім беру грантын беру туралы куәлік беріледі.

Ашық конкурс туралы хабарландыру ЖОО-ның сайтында (білім беру порталында) мамандықтар мен курс бөлінісінде білім беру гранттарының саны көрсетіліп орналастырылады.

GPA үлгерімнің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі ішінде тек қана А, А- («үздік»), содан соң А, А- («үздік») бағаларынан В+, В, В- («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, одан әрі – аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

  1. Жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы және қысқы каникул кезеңінде конкурстық негізде бар бос орындарға мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖОО басшысының атына одан әрі білім беру гранты бойынша оқуға өтініш береді;

2) ЖОО келіп түскен өтінішті қарап, оны ғылыми кеңестің және байқау/қамқоршылық кеңесінің қарауына шығарады;

3) ЖОО байқау/қамқоршылық кеңесі мен ғылыми кеңес шешімінің негізінде, берілген өтінішті конкурстық негізде ағымдағы жылғы 5 тамызға және 15 қаңтарға дейінгі мерзімде қарап, оны білім беру саласындағы уәкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды (білім алушының өтінішіне ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ кітапшасынан немесе транскриптінен үзінді көшірме, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі);

4) нақты мамандық бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары жазғы және қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша даярлау бағыттарының ішінде конкурстық негізде беріледі;

5) жоғары білім алу процесінде босаған және білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды.

6) конкурс мамандықтар, курс және оқу нысанының бөлінісінде конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсырған, басқа ЖОО-ларда ақылы негізде оқитын білім алушылардың арасында аралық аттестаттаудың нәтижелері бойынша жүргізіледі;

7) білім беру саласындағы уәкілетті орган келіп түскен құжаттарды мамандықтар, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу нысандары мен мерзімі бөлінісінде қарайды және мәселе оң шешілген жағдайда бос білім беру грантын тағайындау туралы бұйрық шығарады;

8) білім беру саласындағы уәкілетті орган бұйрығының негізінде бос білім беру грантын беру туралы куәлік ресімделеді;

9) білім беру грантын беру туралы куәлік негізінде ЖОО басшысы білім беру гранты бойынша одан әрі оқуға бұйрық шығарады.

  1. ЖОО-ның бірінші басшысы жоғары білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған бос білім беру гранттары куәліктерінің білім беру саласындағы уәкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады..
Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ студенттерінің назарына
Қазіргі кезде академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде төменгі көрсетілген мамандықтар, курстар мен оқыту нысандары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу барысында  босаған білім беру гранттары пайда болды.
Мемлекеттік білім беру гранттары бойынша бос орындар тізімі (21.06.2021)
№ п/п Коды және мамандық атауы Оқу түрі Түскен жылы Курс Ескертпе
1 5В074800-Фармацевтиқалық өндіріс технологиясы Күндізгі 2018 3  
2 В064-Механика және металл өндеу Күндізгі 2019 2
3 В020-Арнайы педагогика мамандарын дарлау Күндізгі 2019 2  
4 В019-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын дарлау Күндізгі 2019 2 Серпін
5 В019-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын дарлау Күндізгі 2019 2  
6 В017-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Күндізгі 2020 1 Педагогикалық квота, Ауылдық квота
7 В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау Күндізгі 2020 1 Серпін
8 В031- Сән, дизайн Күндізгі 2020 1 ҚР азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота
9 В010- Физика  мұғалімдерін даярлау Күндізгі 2020 1 Серпін
10 В016-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау Күндізгі 2020 1  
11 В054-Физика Күндізгі 2020 1  
12 В036-Аударма ісі Күндізгі 2020 1  
13 В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар Күндізгі 2020 1  
14 М011- Физика  педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) ғылыми- педагогикалық бағыт Күндізгі 2020 1  
15 М094-Ақпараттық технологиялар Күндізгі 2020 1  
16 М094-Ақпараттық технологиялар Күндізгі 2020 1  
17 М094-Ақпараттық технологиялар Күндізгі 2020 1  
18 М089-Химия (Ғылыми –педагогокалық бағыт) Күндізгі 2020 1  
19 М089-Химия (Ғылыми –педагогокалық бағыт) Күндізгі 2020 1  
20 М067-Журналистика және репортерлық іс Күндізгі 2020 1  
21 М090-Физика Очная 2020 1
2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрі м.а.

2021 жылғы «20» сәуірдегі

№ 172 бұйрығына 1-қосымша

 

2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Мамандықтың, білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы Курс
1 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Төлеутай Жаннұр Серікболқызы 5В060800 – Экология 3
2 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Тұрар Аружан Димашқызы 5В052100-Мемлекеттік  аудит 3
3 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Толеубаева Сабина Кайратовна 5В052100-Мемлекеттік  аудит 3
4 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мұқамедиев Аңсаған Мейрамұлы 5В012900-География -Тарих 3
5 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Саяхатов Адияр Саяхатұлы 5В010400-Бастапқы әскеридайындық 3
6 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мусина Мөлдір Амангелдіқызы В002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 2
7 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Елеусинова Айжан Исмагуловна В007-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау 2
8 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Серғазы Гүлнәзира Шалқарқызы В009-Математика мұғалімдерін даярлау 2
9 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Радолда Өмірұзақ В009-Математика мұғалімдерін даярлау 2
10 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Картаева Акерке Адилхановна В015-Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау 2
11 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Балтакаева Каусар Ертайқызы В017-Орыс тілі мен  әдебиеті мұғалімдерін даярлау 2
12 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Маулиева Алия Серикпаевна В018-Шетел тілі мұғалімдерін даярлау 2
13 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Хайдарова Индира Бауыржанқызы В020-Арнайы педагогика мамандарын даярлау 2
14 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Белецкий Тамерлан Борисович В032-Философия және этика 2
15 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Сейтгалиева Зарина Берлесовна В050-Биологиялық және сабақтас ғылымдар 2
16 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мухамедия Айгерім Уахитқызы В052-Жер туралығылым 2
17 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Шайжан Мұхтар Азаматұлы В053-Химия 2
18 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мағазұлы Әділ В057-Ақпараттық технологиялар 2
19 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Башар Ақбаян Ақжарқынқызы В059-Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 2
20 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Жолдасов Мирас Абайұлы В062-Электр техникасы және энергетика 2
21 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Арапбай Индира Нұрбекқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
22 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Оспанова Аружан Қартайқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
23 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Баграмова Нургуль Нуралыкызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
24 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Зарұқұл Айзат Нұржанқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
25 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мағжан Айым Бағдатқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 2
26 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мірәсіл Эльнара Ерланқызы В092-Тынығу 2
27 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Ерғали Айдана Мерекеқызы В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 1 (қысқартылған оқу мерзімі)
28 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Боранқұл Ақнұр Азаматқызы В003-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 1 (қысқартылған оқу мерзімі)
29 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Қанаят Гүлхан Қайратқызы В018-Шет тілі мұғалімдерін даярлау 1
30 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Касимова Аяна Жанболатовна В053-Химия 1
31 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Исаева Айдана Қаныбекқызы В053-Химия 1
32 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Мұхамеджанова Айдана Мұратқызы В054-Физика 1
33 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Смаилова Аружан Шугаиповна В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
34 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Қуандық Аружан Қуанышқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
35 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Сүлейменова Ақниет Сағынтайқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
36 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Смағұлова Арайлым Ерланқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
37 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Төлеш Нұрайлым Кенжебекқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1
38 Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Кәрімова Аружан Бақбергенқызы В072-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы 1

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрі м.а.

2021 жылғы «20» сәуірдегі

№ 172 бұйрығына 2-қосымша

 

2020-2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгібілім алу процесінде босаған бос білім беру гранттары иегерлерінің тізімі

 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының атауы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Мамандықтың, білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы Курс
1 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Карибаева Перизат Сериковна М014-Биология педагогтерін даярлау 2
2 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Жолдаякова Айгерим Ерболкызы М021 Арнайы педагогика 2
3 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Сариева Айнур Аязбаевна M072 Менеджмент және басқару 2
4 Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университеті Орынбай Гулмира Талғатқызы M094 Ақпараттық технологиялар 2

172 бұйрық

Top