Конференциялар жинағы

XIII-С.Балаубаев оқулары
Заманауи физика мен мағыналық педагогиканың өзекті мәселелері
Конференция жинағы
Жаңа ұрпақ жəне Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының қазіргі мəселелері
Бөкетов оқулары-2021
Жаңа шындық жағдайындағы социогуманитарлық білімнің замандылығы және даму стратегиясы
Е. А. Бөкетов атындағы КарУ философия және психология факультетінің 25 жылдығына арналған, халықаралық қатысумен дөңгелек үстел материалдарымен танысуды ұсынамыз (27 қараша).
Материалдар жинағына қазіргі заманғы гуманитарлық білімнің әртүрлі салалары өкілдерінің Қазақстаннан және жақын
және алыс шетелдерден келген зерттеу жұмыстарының нәтижелері енгізілген. Дөңгелек үстелге қатысушылардың
жарияланған баяндамаларында әлеуметтік-гуманитарлық проблемаларға және қазіргі қоғамның даму перспективаларына
қатысты өзекті мәселелер ұсынылды.
Жинақ әлеуметтанушыларға, қоғамдық ғылымдар бағытындағы академиялық пәндер оқытушыларына, студенттерге,
магистранттарға, докторанттарға және әлеуметтік-гуманитарлық мәселелердің кең спектрі бойынша тиісті зерттеулердің
нәтижелерін әлеуметтік практикаға енгізуге мүдделі барлық адамдарға арналған
жүктеу
Биология мен экологияның өзекті мәселелері
Top